Projects

OPS: Optimització de recursos i funcions ecosistèmiques en la prevenció de la contaminació per residus ramaders

CARBOCLUS: Balanç multiescalar de C i N en sòls i conques agroforestals afectades per canvis de l’ús del sòl (SUM2006- 00029- C02- 0)

CAPAS: Dinàmica del carboni i nitrogen al llarg d’escales espacials en pastures de la península ibèrica (CGL2010-22378-C03-01)

CARBOPAS: Balanç de carboni en ecosistemes de pastures de muntanya (REN2002-04300-C02-01 and 02)

CARBOEUROPE: Assessment of the european terrestrial carbon balance (GOCE-CT-2003-505572, FP7/2007-2013)

Experiment Agrodiversity de l’Acció COST 852: Quality legume-based forage systems for contrasting environments

INTERREG-III-A/I3A-4-147-E” i INTERREG-POCTEFA/IV-A-FLUXPYR-EFA 34-08″

CARBOAGROPAS: Acumulació de carboni en ecosistemes agropastorals sota condicions ambientals i de gestió contrastades