INFRAPAST

Implementació d’infraestructures singulars per quantificar l’assimilació de carboni a
pastures de muntanya

El grup es basarà en un projecte internacional (FLUXPYR), que quantificà els fluxos de GEH en pastures pirinenques en el context del canvi climàtic. L’objectiu d’INFRAPAST és traslladar aquest coneixement al sector agroramader i acadèmic per crear línies de treball comú futures per potenciar una millor gestió de les explotacions ramaderes i farratgeres, maximitzant la producció i els beneficis des d’una perspectiva sostenible ambiental, econòmica i social. INFRAPAST aborda un important desafiament global com és la gestió sostenible d’ecosistemes agropastorals, que brinden multitud de béns i serveis, sota el canvi climàtic.

El projecte de transferència INFRAPAST donarà a conèixer al sector i visibilitzarà la important funció de la infraestructura meteorològica de què disposa el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) per quantificar els intercanvis de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en ecosistemes de muntanya del Pirineu on les bases de dades de GEH són molt limitades.

Torre d’eddy-covariance de Castellar de n’Hug

On trobem les infraestructures del projecte?

El nostre grup de recerca te experiència en l’ús de les torres, i hem obtingut resultats que s’han pogut estudiar i publicar. Un recull dels articles publicats on trobem informació són els següents:

Ibañez, M., Sebastià, M.T. 2022. Net Ecosystem CO2 Exchange in Mountain Grasslands Is Seriously Endangered by the Temperature Increase in the Eastern Pyrenees. AtmosphereDOI:10.3390/atmos13121980

Ibañez, M., Altimir, N., Ribas, À., Eugster, W., Sebastia, M.T. 2021. Cereal-legume mixtures increase net CO2 uptake in a forage system of the Eastern Pyrenees. Field Crops Research. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2021.108262

Debouk, H., Altimir, N., Sebastià, M.T. 2018. Maximizing the information obtained from chamber-based greenhouse gas exchange measurements in remote areas. MethodsX 5, 973–983. https://doi.org/10.1016/j.mex.2018.07.021

Resultats publicats en articles del grup:

Curs temporal (expressat en dia de l’any – DOY) de mesures ambientals al llarg de les campanyes als quatre llocs de pastures: BES712, BERT1276, CAST1850 i NIU2479. Els valors són mitjanes diàries i les barres denoten la desviació estàndard (SD). En el cas de BERT1276 i CAST1850, els enregistraments continus de l’estació meteorològica també es mostren a la zona grisa: CO2 i temperatura de l’aire (Ta). Les línies horitzontals de les concentracions de CO2, CH4 i N2O marquen la concentració ambiental mitjana global d’aquests gasos.

Dinàmica de flux de CO2 interanual: intercanvi net d’ecosistemes acumulat diari (NEE), respiració de l’ecosistema (Reco) i producció primària bruta (GPP).

Dinàmica intraanual, mitjana diària mitjana ± 1 SD (àrea grisa) de (A): intercanvi net d’ecosistemes acumulat (NEE); (B) temperatura de l’aire (Ta); (C) albedo; (D) dèficit de pressió de vapor (VPD); (E) i índex de vegetació normalitzada (NDVI). Font: estacions de flux de covariància remolinada.

Dataset de les dades de les torres


Podem veure la resta de resultats dels estudis realitzats a la nostra pàgina “INFRAESTRUCTURES” .

Per consultar el Panell Informatiu de l’INFRAPAST 2024

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022