Els cultius mixtes de farratges ecològics com a eina d’optimització de la productivitat i la fertilitat del sòl (2020 – 2023)

Els farratges ecològics són imprescindibles per la producció de productes d’origen animal ecològics i de qualitat, i actualment representen la majoria de la superfície de conreu ecològic a Catalunya. El sòl però, és un recurs susceptible de degradar-se fàcilment i calen accions de gestió que preservin la seva fertilitat i alhora garanteixin la productivitat.

La producció de farratges en barreja ha demostrat tenir múltiples avantatges, tant sobre la productivitat agronòmica, com sobre la fertilitat del sòl. Fet especialment rellevant per reduir la dependència de fertilitzants i mitigar el canvi climàtic.

Manca però coneixement específic sobre com es poden optimitzar aquestes barreges per maximitzar beneficis, especialment sota condicions restrictives d’aigua, com és el cas dels ambients mediterranis.

Aquest projecte proposa avaluar el potencial de la barreja d’espècies sobre la productivitat i la fertilitat del sòl en un camp experimental de cobertes mixtes inclòs en la xarxa internacional LegacyNet. El camp experimental s’ubica a l’Escola Agrària del Solsonès

Els resultats esperats permetran generar coneixement específic, adaptat a les condicions ambientals de Catalunya, i a nivell transcontinental, per optimitzar la producció de farratges ecològics i preservar la qualitat dels sòls, avaluant també beneficis sobre l’eficiència en l’ús del N, i la necessitat en l’ús de fertilitzants. Aquest coneixement és imprescindible per la sostenibilitat i la rendibilitat de la producció farratgera ecològica.

Fitxa tècnica i resultats del projecte (plantilla divulgativa)