Oferta per Tècnic/a Superior assistent a la recerca. OFERTA TANCADA

Al Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global  una part essencial de la recerca es fa mitjançant  mesures i experiments al camp, incloent mesures de monitorització a llarg termini i també campanyes puntuals. Estem mesurant variables relacionades amb la vegetació, el sol, i  l’atmosfera, i els fluxes de carboni, aigua i energia entre els diferents compartiments dels ecosistemes. Unes infraestructures clau per aquests estudis son les torres micrometeorologiques situades a Pla de Riart (Solsonès, 900m), Busa (Solsonès,1300m) i Castellar de n’Hug (Berguedà, 1900m).

Estem buscant un tècnic per assistir al manteniment i control de les infraestructures existents. Les tasques inclouen  compra i instal·lació de nous equipaments, millora i construcció de nous equipaments, calibració de sensors, i també el seguiment de la qualitat de les mesures.

El candidat optarà a la convocatòria competitiva per la contractació de Personal Tècnic Assistent a Infraestructures, amb tancament el 22 de Novembre i resolució en els següents 6 mesos (Ministerio de Economia y Competitividad).

Requeriments: Tècnic superior en electrotècnia o similar, a poder ser en combinació amb IT.  El candidat ha de tenir un bon enteniment sobre sistemes de mesura i preferentment experiència en el camp del desenvolupament  d’instrumentació científica i sistemes de control electrònic, i estar acostumat a maniobrar amb grans quantitats de dades. Haurà d’estar preparat per anar regularment a camp i ser capaç de treballar independentment però seguint les directrius del grup de recerca. El candidat ideal te bons coneixements tècnics i també entusiasme per treballar en un entorn multidisciplinari i de creació de coneixement, te esperit de grup, i interès per les ciències ambientals. Carnet de conduir obligatori. Angles serà un avantatge.

Lloc de treball: Solsona  Jornada: 37,5 hores setmanals  Retribució: Segons Conveni Col?lectiu del Personal Laboral del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya  Durada del contracte: 3 anys. Contractació condicionada a la resolució positiva de la de la convocatòria de Personal Técnico de Apoyo del Ministerio de Economia y Competitividad.

Interessats/des envieu CV indicant referència “Tècnic/a assistent a recerca” dep.personal@ctfc.cat. Data màxima de recepció de candidatures: 09/11/2012.

Be Sociable, Share!